【BASE】Big Number by Swift

发布于: 2019-03-02 16:04
阅读: 46
评论: 0
喜欢: 0

问题

大数和大数加法运算。

分析过程

 • 输入:大数数据结构和加法运算。
 • 输出:无
 • 思路:见注释

解决方法

// A big number struct. Use [UInt8]
struct BigNumber {
  
  // Only '0' ~ '9'
  var data: Array<UInt8>
  
  init(count: Int = 1) {
    data = Array<UInt8>.init(repeating: 0, count: count)
  }
  
  init(number: UInt) {
    data = Array<UInt8>.init(repeating: 0, count: "\(number)".count)
    var i = 0;
    for char in "\(number)" {
      guard let num = Int("\(char)") else {
        break
      }
      data[i] = UInt8(num)
      i += 1
    }
  }
  
  func printSelf() {
    let str = data.reduce(into: "") { $0 = "\($0)\($1)" }
    print(str)
  }
}

// Big number plus
func +(a: BigNumber, b: BigNumber) -> BigNumber {
  var a = a
  var b = b
  a.data.reverse()
  b.data.reverse()
  
  let countA = a.data.count
  let countB = b.data.count
  
  let countMax = max(countA, countB)
  let countMin = min(countA, countB)
  let biggerNumber = countA > countB ? a : b
  
  var result = BigNumber.init(count: countMax)
  var carryFlag = false
  
  for i in 0..<countMin {
    var sum = a.data[i] + b.data[i]
    sum += carryFlag ? 1 : 0
    if sum >= 10 {
      sum = sum % 10
      carryFlag = true
    } else {
      carryFlag = false
    }
    result.data[i] = sum
  }
  
  for i in countMin..<countMax {
    var sum = biggerNumber.data[i]
    sum += carryFlag ? 1 : 0
    if sum >= 10 {
      sum = sum % 10
      carryFlag = true
    } else {
      carryFlag = false
    }
    result.data[i] = sum
  }
  
  if carryFlag {
    result.data.append(1)
  }
  result.data.reverse()
  
  return result
}

Thanks for reading.

All the best wishes for you! 💕